Η εταιρία μας διαθέτει διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καθώς και συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση των προϊόντων μας για μεγάλο βάθος χρόνου.

Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και φέρουν το Ευρωπαϊκό Σήμα CE Mark. Η επιχείρησή μας έχει πιστοποιηθεί με δύο (2) Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ποιότητας ISO 13485:2003 και EN ISO 9001:2000 καθώς και την Υπουργική Απόφαση E3/833/99 του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας .